Zsoltárok könyve 79

Zsoltárok könyve

80

1

Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára.

2

Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!

3

Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jőjj el, hogy szabadíts meg minket!

4

Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.

5

Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?

6

Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg őket.

7

Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk.

8

Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!

9

Égyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd.

10

Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.

11

Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei [olyanok lettek, mint] az Isten czédrusfái.

12

Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.

13

Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő?

14

Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.

15

Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből és lásd és tekintsd meg e szőlőtőt!

16

És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!

17

Elégett a tűzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.

18

Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerősítettél magadnak,

19

Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet.

20

Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!

Zsoltárok könyve 81