Zsoltárok könyve 82

Zsoltárok könyve

83

1

Ének; Aszáf zsoltára.

2

Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten!

3

Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyűlölőid fejöket emelik.

4

Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szőnek.

5

Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!

6

Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened:

7

Az Edomiták és Ismáeliták sátrai, a Moábiták és Hagarénusok;

8

A Gebaliták, Ammoniták és Amálekiták, a Filiszteusok Tyrus lakosaival együtt.

9

Az asszir is szövetkezett velök, segítőjévé lettek a Lót fiainak. Szela.

10

Úgy bánj velök, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál!

11

A kik elvesztek vala Endornál, [és] a föld szemetjévé lőnek.

12

Tedd őket, fejedelmöket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és Szalmunát, minden felkentjökkel,

13

A kik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait!

14

Én Istenem! Tedd őket olyanokká, a milyen a porfelhő, [és ]a milyen a polyva a szél előtt;

15

Olyanokká, mint a tűz, a mely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, a mely elégeti a hegyeket.

16

Így kergesd őket a te szélvészeddel, és forgószeleddel így rettentsd őket!

17

Töltsd el orczájukat gyalázattal, hogy keressék Uram a te nevedet!

18

Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak,

19

Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges [Isten] az egész földön.

Zsoltárok könyve 84