Zsoltárok könyve 55

Zsoltárok könyve

56

1

Az éneklőmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor megragadták őt a filiszteusok Gáthban.

2

Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem!

3

Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos [Isten!]

4

Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.

5

Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?

6

Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra.

7

Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet.

8

Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket!

9

Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?

10

Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.

11

Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért.

12

Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?

13

Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat;

14

Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.

Zsoltárok könyve 57