Zsoltárok könyve 59

Zsoltárok könyve

60

1

Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;

2

Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret.

3

Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!

4

Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.

5

A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.

6

Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.

7

Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!

8

Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:

9

Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelőm.

10

Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!

11

Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?

12

Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel?

13

Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.

14

Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.

Zsoltárok könyve 61