Zsoltárok könyve 21

Zsoltárok könyve

22

1

Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára.

2

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.

3

Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.

4

Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol.

5

Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket.

6

Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.

7

De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata.

8

A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:

9

Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!

10

Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, [és ]biztattál engem anyámnak emlőin.

11

Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.

12

Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen.

13

Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.

14

Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.

15

Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között.

16

Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet

17

Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.

18

Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek [s] bámulnak rám.

19

Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.

20

De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.

21

Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.

22

Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.

23

Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.

24

Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata!

25

Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.

26

Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt.

27

Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik őt keresik. Éljen szívetek örökké!

28

Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.

29

Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is.

30

Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét.

31

Õt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak.

32

Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!

Zsoltárok könyve 23