Zsoltárok könyve 71

Zsoltárok könyve

72

1

Salamoné. &Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.

2

Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.

3

Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.

4

Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót.

5

Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre.

6

Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.

7

Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.

8

És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a [nagy] folyamtól a föld határáig.

9

Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.

10

Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.

11

Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.

12

Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője.

13

Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja;

14

Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.

15

És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon.

16

Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.

17

Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.

18

Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül!

19

Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!

20

Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.

Zsoltárok könyve 73