Zsoltárok könyve 149

Zsoltárok könyve

150

1

Dicsérjétek az Urat! &Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!

2

Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!

3

Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán;

4

Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;

5

Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal.

6

Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!

Példabeszédek 1