Zsoltárok könyve 20

Zsoltárok könyve

21

1

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.

2

Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.

3

Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.

4

Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.

5

Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent.

6

Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.

7

Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével.

8

Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.

9

Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet.

10

Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket.

11

Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül.

12

Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;

13

Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arczuknak feszíted.

14

Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!

Zsoltárok könyve 22