Zsoltárok könyve 53

Zsoltárok könyve

54

1

Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása;

2

Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid?

3

Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!

4

Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.

5

Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela.

6

Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.

7

Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket.

8

Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.

9

Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.

Zsoltárok könyve 55