Zsoltárok könyve 74

Zsoltárok könyve

75

1

Az éneklőmesternek, az altashétre, Aszáf zsoltára, ének.

2

Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk; neved közel van, hirdetik csodatetteid.

3

Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek.

4

A föld és annak minden lakosa elcsügged; én erősítem meg annak oszlopait. Szela.

5

A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak: Ne emeljetek szarvat!

6

Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal;

7

Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől [támad] a felmagasztalás;

8

Hanem Isten a biró, a ki egyet megaláz, mást felmagasztal!

9

Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvvel tele; ha tölt belőle, még seprejét is iszsza és szopja a föld minden gonosztevője.

10

Én pedig hirdetem [ezt] mindörökké, és éneket mondok a Jákób Istenének.

11

És a gonoszoknak szarvait mind letördelem; az igaznak szarvai pedig felmagasztaltatnak.

Zsoltárok könyve 76