Jób könyve 25

Jób könyve

26

1

Jób pedig felele, és monda:

2

Bezzeg jól segítettél a tehetetlenen, meggyámolítottad az erőtelen kart!

3

Bezzeg jó tanácsot adtál a tudatlannak, és sok értelmet tanusítottál!

4

Kivel beszélgettél, és kinek a lelke jött ki belőled?

5

A halottak is megremegnek [tőle;] a vizek alatt levők és azok lakói is.

6

Az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa.

7

Õ terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.

8

Õ köti össze felhőibe a vizeket úgy, hogy a felhő alattok meg nem hasad.

9

Õ rejti el királyi székének színét, felhőjét fölibe terítvén.

10

Õ szab határt a víz színe fölé - a világosságnak és setétségnek elvégződéséig.

11

Az egek oszlopai megrendülnek, és düledeznek fenyegetéseitől

12

Erejével felriasztja a tengert, és bölcseségével megtöri Ráhábot.

13

Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót.

14

Ímé, ezek az ő útainak részei, de mily kicsiny rész az, a mit meghallunk abból! Ám az ő hatalmának mennydörgését ki érthetné meg?

Jób könyve 27