Zsoltárok könyve 109

Zsoltárok könyve

110

1

Dávidé; zsoltár. &Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.

2

A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, [mondván:] Uralkodjál ellenségeid között!

3

A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.

4

Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.

5

Az Úr a te jobbod felől; megrontja az ő haragja napján a királyokat;

6

Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön minden főt.

7

Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az ő fejét.

Zsoltárok könyve 111