Zsoltárok könyve 64

Zsoltárok könyve

65

1

Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke.

2

Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik [ott] a fogadást.

3

Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.

4

Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.

5

Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!

6

Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;

7

A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;

8

A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.

9

Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.

10

Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.

11

Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.

12

Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;

13

Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi.

14

A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.

Zsoltárok könyve 66