Zsoltárok könyve 96

Zsoltárok könyve

97

1

Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.

2

Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége.

3

Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit.

4

Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld.

5

A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.

6

Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét.

7

Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.

8

Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!

9

Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!

10

A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.

11

Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.

12

Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!

Zsoltárok könyve 98