Zsoltárok könyve 113

Zsoltárok könyve

114

1

Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:

2

Júda lőn az ő szentséges [népe] és Izráel az ő királysága.

3

A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.

4

A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.

5

Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?

6

Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?

7

Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt,

8

A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.

Zsoltárok könyve 115