Zsoltárok könyve 117

Zsoltárok könyve

118

1

Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme!

2

Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme!

3

Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az ő kegyelme!

4

Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme!

5

Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott [és] tágas térre [tett] engem az Úr.

6

Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?

7

Velem van az Úr az én segítőim közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre.

8

Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

9

Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni.

10

Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém őket.

11

Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém őket.

12

Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tűz, mert az Úr nevében elvesztém őket.

13

Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem.

14

Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul.

15

Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!

16

Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!

17

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!

18

Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.

19

Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon [és] dicsérjem az Urat!

20

Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.

21

Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!

22

A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!

23

Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!

24

Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!

25

Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!

26

Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!

27

Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.

28

Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.

29

Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!

Zsoltárok könyve 119