Zsoltárok könyve 18

Zsoltárok könyve

19

1

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.

2

Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.

3

Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.

4

Nem [olyan] szó, sem [olyan] beszéd, a melynek hangja nem hallható:

5

Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.

6

Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.

7

Kijövetele az ég [egyik] szélétől s forgása a [másik] széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.

8

Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.

9

Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

10

Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak

11

Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.

12

Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van.

13

Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.

14

Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől.

15

Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.

Zsoltárok könyve 20