Zsoltárok könyve 19

Zsoltárok könyve

20

1

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.

2

Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.

3

Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.

4

Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.

5

Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.

6

Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót [lobogtassunk:] teljesítse az Úr minden kérésedet!

7

Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.

8

Ezek szekerekben, amazok lovakban [bíznak;] mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.

9

Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.

10

Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.

Zsoltárok könyve 21