Zsoltárok könyve 112

Zsoltárok könyve

113

1

Dicsérjétek az Urat. &Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét,

2

Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!

3

Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!

4

Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van az egeken.

5

Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?

6

A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;

7

A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonszsza a sárból,

8

Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé;

9

A ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!

Zsoltárok könyve 114