Zsoltárok könyve 130

Zsoltárok könyve

131

1

Grádicsok éneke; Dávidtól. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után;

2

Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. A milyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem.

3

Bízzál Izráel az Úrban mostantól fogva mindörökké!

Zsoltárok könyve 132