Zsoltárok könyve 75

Zsoltárok könyve

76

1

Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének.

2

Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben.

3

Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.

4

Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.

5

Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.

6

Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat aluszszák, és minden hős kezének ereje veszett.

7

A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.

8

Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád előtt, mikor haragszol?

9

Az egekből jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,

10

Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.

11

Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat.

12

Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.

13

Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.

Zsoltárok könyve 77