Zsoltárok könyve 139

Zsoltárok könyve

140

1

Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.

2

Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól védj meg engemet!

3

A kik gonoszt gondolnak szívökben, [és] minden nap háborút kezdenek.

4

Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. Szela.

5

Ments meg, oh Uram, a gonosz kezétől; a zsarnok férfitól védj meg engemet! A kik megejteni szándékoznak lépéseimet.

6

Tőrt hánytak elém titkon a kevélyek és köteleket; hálót terítettek ösvényem szélére, hurkokat vetettek elém! Szela.

7

Mondám az Úrnak: Istenem vagy te! Hallgasd meg Uram könyörgésem szavát!

8

Én Uram, Istenem, szabadításom ereje: fedezd be fejemet a háború napján!

9

Ne add meg Uram, a mit a gonosz kíván; rossz szándékát ne segítsd elő, mert felfuvalkodik! Szela.

10

A körültem ólálkodóknak fejét borítsa be ajkaiknak átka.

11

Eleven szenek hulljanak reájok; tűzbe vesse őket, örvényekbe, fel ne keljenek!

12

A nyelves ember meg ne maradjon e földön; a zsarnok embert űzze a veszedelem, míg nyaka szakad.

13

Tudom, hogy felfogja az Úr a szegények ügyét, a nyomorultaknak jogát.

14

Csak az igazak magasztalják a te nevedet, [s] orczád előtt lakoznak az igazságosak.

Zsoltárok könyve 141