Zsoltárok könyve 7

Zsoltárok könyve

8

1

Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.

2

Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.

3

A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.

4

Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:

5

Micsoda az ember - [mondom] - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

6

Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!

7

Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;

8

Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;

9

Az ég madarait és a tenger halait, [mindent], a mi a tenger ösvényein jár.

10

Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!

Zsoltárok könyve 9