Zsoltárok könyve 121

Zsoltárok könyve

122

1

Grádicsok éneke, Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!

2

Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem!

3

Jeruzsálem, te [szépen] épült, mint a jól egybeszerkesztett város!

4

A hová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, az Úr nevének tiszteletére.

5

Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei.

6

Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!

7

Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban.

8

Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!

9

Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kivánhassak jót tenéked!

Zsoltárok könyve 123