Zsoltárok könyve 22

Zsoltárok könyve

23

1

Dávid zsoltára. &Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

2

Fűves legelőkön nyugtat engem, [és] csendes vizekhez terelget engem.

3

Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.

4

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

5

Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.

6

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Zsoltárok könyve 24