Zsoltárok könyve 32

Zsoltárok könyve

33

1

Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.

2

Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.

3

Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.

4

Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.

5

Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.

6

Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.

7

Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.

8

Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.

9

Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.

10

Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.

11

Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.

12

Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.

13

Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.

14

Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.

15

Õ alkotta mindnyájok szivét, [és] jól tudja minden tettöket.

16

Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével;

17

Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.

18

Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,

19

Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa őket.

20

Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.

21

Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!

22

Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.

Zsoltárok könyve 34