Zsoltárok könyve 70

Zsoltárok könyve

71

1

Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha.

2

A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem.

3

Légy sziklaváram, a hova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te.

4

Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből; a hamisnak és kegyetlennek markából!

5

Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!

6

Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.

7

Mintegy csudává lettem sokaknak; de te vagy az én erős bizodalmam.

8

Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel.

9

Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!

10

Mert felőlem szólanak elleneim, és a kik életemre törnek, együtt tanácskoznak,

11

Mondván: Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, a ki megszabadítsa.

12

Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre!

13

Szégyenüljenek meg és enyészszenek el életemnek ellenségei; borítsa szégyen és gyalázat azokat, a kik vesztemre törnek!

14

Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet.

15

Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom.

16

Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a te igazságodról emlékezem!

17

Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat.

18

Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet.

19

Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?!

20

A ki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, [de] ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket.

21

Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz [és] megvigasztalsz engem.

22

Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, oh Izráelnek szentje!

23

Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, a melyet megváltottál.

24

Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, a kik vesztemre törnek.

Zsoltárok könyve 72