Zsoltárok könyve 46

Zsoltárok könyve

47

1

Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.

2

Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.

3

Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.

4

Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá.

5

Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, a kit szeret. Szela.

6

Felvonul Isten harsona- szónál, kürtzengés közt az Úr.

7

Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek!

8

Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel.

9

Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján.

10

Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos ő igen!

Zsoltárok könyve 48