Zsoltárok könyve 4

Zsoltárok könyve

5

1

Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára.

2

Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat!

3

Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!

4

Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.

5

Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.

6

Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.

7

Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.

8

Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.

9

Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!

10

Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hizelkednek.

11

Kárhoztasd őket, oh Isten; essenek el saját tanácsaik által; taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened.

12

És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet

13

Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy paizszsal.

Zsoltárok könyve 6