Zsoltárok könyve 45

Zsoltárok könyve

46

1

Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra.

2

Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.

3

Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:

4

Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.

5

Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.

6

Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor.

7

Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld.

8

A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela.

9

Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön;

10

Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben.

11

Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

12

A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.

Zsoltárok könyve 47