Zsoltárok könyve 81

Zsoltárok könyve

82

1

Aszáf zsoltára. &Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között.

2

Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela.

3

Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!

4

Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.

5

Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog.

6

Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:

7

Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.

8

Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.

Zsoltárok könyve 83