Zsoltárok könyve 114

Zsoltárok könyve

115

1

Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!

2

Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök?

3

Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi.

4

Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája.

5

Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;

6

Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak;

7

Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal.

8

Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, [és] mindazok, a kik bíznak bennök!

9

Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.

10

Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.

11

A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő.

12

Az Úr megemlékezik mi rólunk [és] megáld [minket]; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát.

13

Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.

14

Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.

15

Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet.

16

Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.

17

Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe.

18

De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!

Zsoltárok könyve 116