Zsoltárok könyve 11

Zsoltárok könyve

12

1

Az éneklőmesternek a seminithre; Dávid zsoltára.

2

Segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltüntek a hívek az emberek fiai közül.

3

Hamisságot szól egyik a másiknak; hizelkedő ajakkal kettős szívből szólnak.

4

Vágja ki az Úr mind a hizelkedő ajkakat, a nyelvet, a mely nagyokat mond.

5

A kik ezt mondják: Nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak; ki lehetne Úr felettünk?

6

A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr; biztosságba helyezem azt, a ki arra vágyik.

7

Az Úr beszédei tiszta beszédek, [mint] földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.

8

Te Uram, tartsd meg őket; őrizd meg őket e nemzetségtől örökké.

9

Köröskörül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt.

Zsoltárok könyve 13