Canticles 4

Canticles

5

1

Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem, &szedem az én mirhámat, az én balzsamommal, &eszem az én lépesmézemet az én mézemmel, &iszom az én boromat az én tejemmel. &Egyetek barátim, igyatok, és részegedjetek meg, szerelmesim!

2

Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala, &[és ímé] az én szerelmesemnek szava, a ki zörget, [mondván:] &Nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, &én galambom, én tökéletesem; &mert az én fejem megrakodott harmattal, &az én hajam az éjszakának harmatjával!

3

[Felelék én:] Levetettem ruhámat, &hogy-hogy öltözhetném fel? &Megmostam lábaimat, &mimódon keverném azokat [a porba?]

4

Az én szerelmesem kezét benyujtá az [ajtónak] hasadékán, &és az én belső részeim megindulának ő rajta.

5

Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, &és az én kezeimről mirha csepeg vala, &és az én ujjaimról folyó mirha &a závár kilincsére.

6

Megnyitám az én szerelmesemnek; &de az én szerelmesem elfordult, elment; &az én lelkem megindult az ő beszédén: &keresém őt, de nem találám, &kiáltám őt, de nem felele nékem!

7

Megtalálának engem az őrizők, a kik a várost kerülik, &megverének engem, megsebesítének engem, &elvevék az én felöltőmet tőlem &a kőfalnak őrizői.

8

Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, &ha megtaláljátok az én szerelmesemet, &mit mondotok néki? hogy én a szerelem betege vagyok!

9

Micsoda a te szerelmesed [egyéb] szerelmesek felett, &oh asszonyoknak szépe? &Micsoda a te szerelmesed [egyéb] szerelmesek felett, &hogy minket ilyen igen kényszerítesz?

10

Az én szerelmesem fejér és piros, &tízezer közül is kitetszik.

11

Az ő feje, [mint a] választott drága megtisztított arany; &fodor haja fekete, mint a hollónak.

12

Az ő szemei mint a vízfolyás mellett való galambok, &melyek tejben fürödnek, &[szép] teljesen helyheztettek

13

Az ő orczája hasonlatos a drága füveknek táblájához, &a melyek illatos plántákat nevelnek; &az ő ajkai liliomok, &melyekről csepegő mirha foly.

14

Az ő kezei aranyhengerek; &melyek befoglaltattak topázba; &az ő teste elefántcsontból való mű, &zafirokkal megrakva.

15

Az ő szárai márványoszlopok; &melyek tiszta arany talpakra fundáltattak; &az ő tekinteti, mint a Libánus; &tetszetes mint a czédrusfa.

16

Az ő ínye édességek, &és ő mindenestől fogva kívánatos! &Ez az én szerelmesem, és ez az én barátom, &oh Jeruzsálemnek leányai!

17

Hová ment a te szerelmesed, &oh asszonyoknak szépe? &hová fordult a te szerelmesed, &hogy keressük őt veled együtt?

18

Az én szerelmesem, elment az ő kertébe, &a drága füveknek táblái közé, &hogy lakozzék a kertekben, &és liliomokat szedjen.

19

Én az én szerelmesemé [vagyok], és az én szerelmesem enyim, &a ki a liliomok közt legeltet.

Canticles 6