Zsoltárok könyve 58

Zsoltárok könyve

59

1

Az éneklőmesternek az altashétre. Dávid miktámja; midőn [embereket ]külde Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt.

2

Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem; a reám támadóktól ments meg engemet!

3

Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet;

4

Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek; a nélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram!

5

Bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek [ellenem]: serkenj fel előmbe és lásd meg [ezeket!]

6

Te, oh Uram, Seregek Istene, Izráel Istene, serkenj fel! Büntesd meg mind e pogányokat, ne könyörülj senkin, a ki hamisságot cselekszik. Szela.

7

Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb; körüljárják a várost.

8

Ímé, szájokkal csácsognak, ajkaikon szablyák vannak: hisz, [úgy mond], kicsoda hallja meg?

9

Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet.

10

Hatalmá[val szemben] te reád vigyázok; mert Isten az én váram.

11

Előmbe jön az én kegyelmes Istenem; látnom engedi Isten az én ellenségeim [romlását.]

12

Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejtkezzék; bujdosókká tedd őket a te hatalmaddal, és alázd meg őket Uram, mi paizsunk!

13

Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde, fogattassanak meg kevélységükben; mert csak átkot és hazugságot szólnak.

14

Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek; és tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákób fölött, mind a földnek határáig. Szela.

15

Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb, körüljárják a várost.

16

Étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, virrasztanak.

17

Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.

18

Én erősségem! Te néked éneklek, mert Isten az én váram: ő az én kegyelmes Istenem!

Zsoltárok könyve 60