Zsoltárok könyve 44

Zsoltárok könyve

45

1

Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesről.

2

Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla.

3

Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké.

4

Kösd derekadra kardodat vitéz! Dicsőségedet és ékességedet.

5

És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelidségért [és] jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed.

6

Nyilaid élesek; népek hullanak alád; a király ellenségeinek szívében.

7

Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája.

8

Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.

9

Mirrha, áloe, kácziaillatú minden öltözeted; elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged.

10

Királyok leányai a te ékességeid; jobb kezed felől királyné áll ofiri aranyban.

11

Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát.

12

Szépségedet a király kivánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki!

13

Tyrus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hizelegnek néked.

14

Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája.

15

Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szűzek [vonulnak] utána, az ő társnői; néked hozzák őket.

16

Bevezetik őket örömmel, vígsággal; bemennek a király palotájába.

17

Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön.

18

Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre; örökkön örökké dicsérnek majd téged a népek!

Zsoltárok könyve 46