Jób könyve 34

Jób könyve

35

1

Tovább is felele Elihu, és monda:

2

Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené?

3

Hogyha ezt mondod: Mi hasznod belőle? Mivel várhatok többet, mintha vétkezném?

4

Én megadom rá néked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt.

5

Tekints az égre és lásd meg; és nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted!

6

Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene; ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz néki?

7

Ha igaz vagy, mit adsz néki, avagy mit kap a te kezedből?

8

Az olyan embernek [árt] a te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának [használ.]

9

A sok erőszak miatt kiáltoznak; jajgatnak a hatalmasok karja miatt;

10

De egy sem mondja: Hol van Isten, az én teremtőm, a ki hálaénekre indít éjszaka;

11

A ki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál?

12

Akkor azután kiálthatnak, de ő nem felel a gonoszok kevélysége miatt;

13

Mert a hiábavalóságot Isten meg nem hallgatja, a Mindenható arra nem tekint.

14

Hátha még azt mondod: Te nem látod őt; az ügy előtte van és te reá vársz!

15

Most pedig, mivel nem büntet haragja, és nem figyelmez a nagy álnokságra:

16

Azért tátja fel Jób hívságra a száját, [és] szaporítja a szót értelem nélkül.

Jób könyve 36