Jób könyve 2

Jób könyve

3

1

Ezután megnyitá Jób az ő száját, és megátkozá az ő napját.

2

És szóla Jób, és monda:

3

Veszszen el az a nap, a melyen születtem, és az az éjszaka, a melyen azt mondták: fiú fogantatott.

4

Az a nap legyen sötétség, ne törődjék azzal az Isten onnét felül, és világosság ne fényljék azon.

5

Tartsa azt fogva sötétség és a halál árnyéka; [a] felhő lakozzék rajta, nappali borulatok tegyék rettenetessé.

6

Az az éjszaka! Sűrű sötétség fogja be azt; ne soroztassék az az esztendőnek napjaihoz, ne számláltassék a hónapokhoz.

7

Az az éjszaka! Legyen az magtalan, ne legyen örvendezés azon.

8

Átkozzák meg azt, a kik a nappalt átkozzák, a kik bátrak felingerelni a leviathánt.

9

Sötétüljenek el az ő estvéjének csillagai; várja a világosságot, de az ne legyen, és ne lássa a hajnalnak pirját!

10

Mert nem zárta be az én anyám méhének ajtait, és nem rejtette el szemeim elől a nyomorúságot

11

Mért is nem haltam meg fogantatásomkor; mért is ki nem multam, mihelyt megszülettem?

12

Mért vettek fel engem térdre, és mért az emlőkre, hogy szopjam?!

13

Mert most feküdném és nyugodnám, aludnám és akkor nyugton pihenhetnék -

14

Királyokkal és az ország tanácsosaival, a kik magoknak kőhalmokat építenek.

15

Vagy fejedelmekkel, a kiknek aranyuk van, a kik ezüsttel töltik meg házaikat.

16

Vagy mért nem lettem olyan, mint az elásott, idétlen gyermek, mint a világosságot sem látott kisdedek?

17

Ott a gonoszok megszünnek a fenyegetéstől, és ott megnyugosznak, a kiknek erejök ellankadt.

18

A foglyok ott mind megnyugosznak, nem hallják a szorongatónak szavát.

19

Kicsiny és nagy ott [egyenlő,] és a szolga az ő urától szabad.

20

Mért is ad [Isten] a nyomorultnak világosságot, és életet a keseredett szivűeknek?

21

A kik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik mint az elrejtett kincset.

22

A kik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a koporsót.

23

A férfiúnak, a ki útvesztőbe jutott, és a kit az Isten bekerített köröskörül.

24

Mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom, és sóhajtásaim ömölnek, mint habok.

25

Mert a mitől remegve remegtem, az jöve reám, és a mitől rettegtem, az esék rajtam.

26

Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám.

Jób könyve 4