Zsoltárok könyve 134

Zsoltárok könyve

135

1

Dicsérjétek az Urat! &Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!

2

A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.

3

Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!

4

Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül.

5

Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.

6

Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.

7

Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból.

8

A ki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig.

9

Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.

10

A ki megvert sok népet, és megölt erős királyokat:

11

Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.

12

És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.

13

Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged.

14

Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt.

15

A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.

16

Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;

17

Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!

18

Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, [és] mindazok, a kik bíznak bennök.

19

Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!

20

Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!

21

Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!

Zsoltárok könyve 136