Példabeszédek 25

Példabeszédek

26

1

Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség.

2

Miképen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképen az ok nélkül való átok nem száll az emberre.

3

Ostor a lónak, fék a szamárnak; és vessző a bolondok hátának.

4

Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos;

5

Felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt.

6

A ki bolond által izen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszúságot szenved.

7

[Mint] a sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában.

8

Mint a ki követ köt a parittyába, úgy [cselekszik,] a ki a bolondnak tisztességet tesz.

9

[Mint] a részeg ember kezébe akad a tövis, [úgy akad] az eszes mondás a bolondoknak szájába.

10

Mint a lövöldöző, a ki mindent megsebez, olyan az, a ki bolondot fogad fel, és a ki csavargókat fogad fel.

11

Mint az eb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát

12

Láttál-é oly embert, a ki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől [jobb] reménységed legyen, hogynem mint a felől!

13

Azt mondja a rest: ordító [oroszlán] van az úton! oroszlán van az utczákon!

14

[Mint] az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában.

15

Ha a rest az ő kezét a tálba nyujtotta, resteli azt csak szájához is vinni.

16

Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, a ki okos feleletet ád.

17

Kóbor ebet ragad fülön, a ki felháborodik a perpatvaron, a mely őt nem illeti.

18

Mint a balga, a ki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz,

19

Olyan [az], a ki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja: csak tréfáltam!

20

Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs súsárló, megszűnik a háborgás.

21

Mint az elevenszénre a holtszén, és a fa a tűzre, [olyan] a háborúságszerző ember a patvarkodásnak felgyujtására.

22

A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét.

23

[Mint] a meg nem tisztított ezüst, melylyel valami agyagedényt beborítottak, [olyanok] a gyulasztó ajkak a gonosz szív mellett.

24

Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot.

25

Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá; mert hét iszonyatosság van szívében.

26

Elfedeztethetik a gyűlölség csalással; de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszsága a gyülekezetben.

27

A ki vermet ás [másnak], abba belé esik; és a ki felhengeríti a követ, arra gurul vissza.

28

A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott [embert], és a hízelkedő száj romlást szerez.

Példabeszédek 27